Pravidla akce – dárek zdarma k výrobkům Hoover

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů značky Hoover, získat dárek k nákupu zdarma (dále jen „akce – dárek zdarma“) a to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník zakoupí vybraný spotřebič Hoover z nabídky spotřebičů, na které se akce – dárek zdarma vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u distribučních partnerů Společnosti.
 2. Vztahuje se na nákup dle platnosti akce:

Hoover mikrovlnná trouba ZDARMA při koupi setu vestavná trouba + varná deska – akce platí do 01.04.2024 (včetně) nebo do vyprodání zásob, a to na nákup v síti Datart a na internetových stránkách www.datart.cz (HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.),

Hoover akce čistička vzduchu ZDARMA ke koupi vysavačů řady HFX – akce platí do 30.06.2024 (včetně) nebo do vyprodání zásob.

 1. Zákazník se řádně registruje na webu www.bonushoover.cz.
 2. Zákazník zašle dle instrukcí uveřejněných na uvedených webových stránkách scan účtenky obdržené při zakoupení spotřebiče.
 3. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další podmínky a informace k akci – dárek zdarma:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní od nákupu spotřebiče. Registrace je úspěšná pouze v případě, že jste na uvedenou e-mailovou adresu obdrželi potvrzující e-mail.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek zaniká.
 4. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o řádné registraci zákazníka zaslání dárku odmítnout.
 5. Účtenka se přikládá přímo do formuláře při registraci, případně musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne nákupu.
 6. Pro účely akce – dárek zdarma bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky zaslání dárku odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo, akci – dárek zdarma, zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.
 1. Akce Hoover mikrovlnná trouba ZDARMA se vztahuje pouze na nákup setu vestavné trouby a varné desky Hoover, a to v síti Datart a na internetových stránkách www.datart.cz (HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.). Oba spotřebiče musí být uvedené na jedné účtence. Po úspěšné registraci obdrží zákazník jako dárek mikrovlnnou troubu Hoover HMC25STB (kód: 38000315) v hodnotě 4990 Kč (doporučená cena) nebo mikrovlnnou troubu Hoover H5MG25STB (kód: 38000938) v hodnotě 4490 Kč (doporučená cena) dle vlastního výběru při registraci nebo dle skladové dostupnosti. Akce se vztahuje na vybrané modely Hoover, seznam modelů naleznete zde.
 2. Akce čistička zdarma se vztahuje na nákup vysavačů řady HFX. Po úspěšné registraci obdrží zákazník jako dárek čističku vzduchu HHP50CA011 (kód: 38290207). Akce se vztahuje na vybrané modely Hoover, seznam modelů naleznete zde

Akce dárek zdarma k výrobkům Hoover je platná pouze pro spotřebiče značky HOOVER dovážené a zakoupené společností Candy HOOVER ČR s.r.o.
Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
K24 - https://www.k24.cz
Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán dárek uvedený na webu www.bonushoover.cz na adresu zákazníka uvedenou při registraci, a to nejpozději do 90 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiného dárku se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na mail uvedený v registraci zasláno potvrzení o registraci. Pokud takovéto potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude také určujícím dokumentem při případných reklamacích nedodání dárku.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

 

Pravidla akce „Cashback“ při zakoupení výrobků Hoover

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů značky HOOVER, následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě 1000,- Kč (tato akce Společnosti dále jen jako „Akce Cashback“, samostatné peněžní plnění poskytované v rámci akce Cashback dále jen jako „Plnění Cashback“), a to za níže uvedených podmínek:

 1. Zákazník u distribučních partnerů Společnosti zakoupí vybraný spotřebič HOOVER z nabídky spotřebičů, na které se Akce Cashback vztahuje (seznam spotřebičů k nalezení zde).
 2. Vztahuje se na nákup dle uvedených termínů:
  Cashback 1000,- Kč - nejpozději do 30.06.2024 (včetně),
 3. Zákazník se po uskutečnění nákupu řádně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře přístupného na webových stránkách www.bonushoover.cz.
 4. Zákazník podle instrukcí uveřejněných na výše uvedených webových stránkách zašle kopii (scan) účtenky, již obdržel spolu se zakoupeným spotřebičem.
 5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a informace k akci Cashback:

 1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.
 2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na výše uvedených webových stránkách. Registrační formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne zakoupení spotřebiče. Upozorňujeme, že pokud po registraci neobdržíte do vaší e-mailové schránky potvrzení o registraci, registrace nebyla řádně provedena, a tedy je neplatná.
 3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. V případě uvedení nesprávných údajů nárok na Plnění Cashback zaniká.
 4. Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 5. Kopie (scan) účtenky musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.
 6. Pro účely Akce Cashback bude Společnost akceptovat kopie pouze takových účtenek, které splňují náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.
 7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.
 8. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Akce Cashback jakýkoli spotřebič dodatečně z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo Akci Cashback zcela nebo zčásti zrušit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před zrušením Akce Cashback zůstává v platnosti.
 10. Akce Cashback 1000,- Kč platí jen pro vybrané modely, jejichž seznam naleznete zde.
 11. Bonus formou Cashback je naším zákazníkům vyplácen pouze formou převodu na účet.
 12. Akce Cashback k výrobkům HOOVER je platná pouze pro spotřebiče značek HOOVER dovážené a zakoupené společností Candy HOOVER ČR s.r.o.
  Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi poskytnuto Plnění Cashback na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 30 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným, než uvedeným způsobem se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na e-mail zákazníka uvedený v registračním formuláři zasláno potvrzení o registraci. Pokud uvedené potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude rovněž určujícím dokumentem při případných reklamacích souvisejících s Plněním Cashback.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Candy Hoover ČR, s.r.o., IČO: 257 54 955, se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 67277 (dále jen "Candy Hoover" nebo "Společnost" nebo "My" nebo "Správce údajů") Vás informuje, že Vaše osobní údaje, které získá při Vaší účasti v programu cashback nebo dárek k nákupu budou zpracovávány v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

S odkazem na způsoby správy a zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme následující informace podle čl. 13 nařízení EU č. 679/2016 a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 1. Typy shromažďovaných údajů

Údaje, které poskytujete dobrovolně

Při účasti na akci cash back se shromažďují následující údaje:

 • osobní údaje a bankovní účty;
 • kontaktní údaje;
 • informace o nákupu;
 • údaje o zařízení.

 

Při účasti na akci dárek k nákupu se shromažďují následující údaje:

 • osobní údaje;
 • kontaktní údaje;
 • informace o nákupu;
 • údaje o zařízení.

 

 1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Údaje, které poskytujete společnosti Candy Hoover, budou zpracovávány za účelem:

 1. Abyste se mohli zúčastnit programu cashback nebo dárek k nákupu. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění žádosti subjektu údajů;
 2. Splnění zákonných povinností nebo žádostí soudních orgánů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce údajů vztahuje;
 3. Vymáhání a obrany práv společnosti Candy Hoover, a to i v rámci vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek oprávněným společnostem, a to i prostřednictvím třetích stran, a k prevenci a potírání podvodů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právního nároku;
 4. Zasílání obchodních a propagačních sdělení s Vaším souhlasem, a to automatizovanými prostředky, jako jsou e-mail a SMS, a prostřednictvím telefonních hovorů uskutečněných operátorem pro produkty společnosti Candy Hoover, zasílání pozvánek na průzkumy trhu a průzkumy za účelem zjištění míry spokojenosti zákazníků s produkty a obdrženou pomocí, zvát Vás na aktivity a akce pořádané společností Candy Hoover. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je stanoven v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů;
 5. Předávání osobních údajů subjektů údajů v rámci podnikatelské skupiny, jejíž je Správce údajů součástí, a to pro administrativní účely a za účelem zpracování také pro marketingové účely. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na oprávněném zájmu Správce údajů.

 

 1. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodech 2 a), 2 b), 2 c) a e) se uchovávají po dobu rovnající se době trvání smlouvy stanovené mezi Správcem údajů a subjektem údajů nebo společností/subjektem, k němuž subjekt údajů patří, a po dobu 10 let po jejím ukončení.

Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodě 2 písm. d) se uchovávají po dobu maximálně 24 měsíců od posledního kontaktu s Vámi, kterým se rozumí mimo jiné použití produktu nebo služby poskytované společností Candy Hoover nebo otevření newsletteru.

 1. Způsoby zpracování osobních údajů

Veškeré shromážděné osobní údaje se zpracovávají, uchovávají a analyzují pomocí elektronických nástrojů a ukládají se jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, uspořádané do databází a na jiných vhodných typech médií.

Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě, nezákonnému nebo nekalému použití údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Zpracování Vašich osobních údajů prováděné společností Candy Hoover nezahrnuje žádné automatizované rozhodování.

 

 1. Poskytování Vašich osobních údajů

Poskytnutí požadovaných údajů je nutné k tomu, abyste se mohli zúčastnit programu cashback nebo dárek k nákupu, a je proto povinné pro účely uvedené v bodě 2 a), 2 b) a 2 c) oznámení o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů pro marketingové účely není povinné. Poskytnutí údajů pro tento účel můžete odmítnout, aniž byste tím byli jakkoli dotčeni.

 

 1. Strany, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

Veškeré Vaše osobní údaje, které byly shromážděny, nebudou zpřístupněny bez předchozího uvážení, ale mohou být sděleny těm stranám, které mají právo přístupu k Vaším osobním údajům, aby bylo zajištěno dodržování právních a sekundárních předpisů a/nebo předpisů EU, zejména tak vlastním zaměstnancům Správce údajů, a také společnostem, sdružením nebo odborným firmám, které poskytují služby a operace jménem Správce údajů a fungují jako zpracovatelé údajů. Dále aby bylo zajištěno dodržování právních povinností a pro všechny další organizační a/nebo administrativní požadavky, které jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.

Názvy dalších stran, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny a které působí jako zpracovatelé údajů, jsou uvedeny v aktuálním seznamu, který si můžete vyžádat od společnosti Candy Hoover (na adresách uvedených v bodě 9).

 1. Mezinárodní předávání

Společnost Candy Hoover nepředává Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek a nástrojů na nich obsažených do zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím.

 

 1. Vaše práva jako subjektu údajů

V souvislosti s výše uvedenými operacemi zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoli uplatnit práva stanovená nařízením EU č. 679/2016 (GDPR), včetně například práva být informován o:

 • původu všech osobních údajů, které se Vás týkají;
 • účelech a metodách zpracování;
 • pravidlech použitých v případě operací zpracování prováděných pomocí elektronických nástrojů;
 • identifikaci správce údajů, zpracovatelů údajů a určeného zástupce.

Jako subjekt údajů máte právo získat:

 • přístup k údajům a jejich aktualizaci, opravu nebo (pokud je to ve Vašem zájmu) doplnění;
 • vymazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování přístupu k údajům zpracovávaným v rozporu se zákonem;
 • omezení zpracování těch údajů, které se Vás týkají, nebo požadovat, aby Správce údajů nebo zpracovatel údajů omezil účely a/nebo metody, pro které jsou Vaše údaje zpracovávány.

Můžete také požádat o kopii svých údajů ve standardním formátu (tzv. "právo na přenositelnost údajů").

 

 

Jako subjekt údajů máte také právo kdykoli a bezplatně vznést námitku, a to zcela nebo částečně:

 • z oprávněných důvodů proti zpracování Vašich osobních údajů, a to i v případě, že operace zpracování stále souvisí s účelem, pro který byly údaje shromážděny;
 • zpracování Vašich osobních údajů prováděné podle čl. 6 odst. 1 GDPR, písm. e. ("zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce") nebo písm. f. ("zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany"), včetně profilování na základě těchto ustanovení;
 • ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání reklamních nebo přímých prodejních materiálů nebo pro realizaci průzkumu trhu nebo obchodních sdělení (přímý marketing), včetně případných operací profilování.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud je tento souhlas založen na okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) (kdy "subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů") nařízení EU č. 679/2016, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu:

E-mail: recepce@haier-europe.com

Adresa: Candy Hoover ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha

Pokud se domníváte, že zpracování bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, konkrétně v členském státě, ve kterém máte obvyklé bydliště nebo kde pracujete, nebo v členském státě, kde k údajnému porušení došlo.

 • Českým dozorovým orgánem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,

E-mail: posta@uoou.cz

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

DPO společnosti Haier Europe můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo poštou na adrese:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Itálie

f.a.o. Data Protection Officer.

 

 1. Správce údajů

Správcem údajů, tj. stranou, která rozhoduje o způsobech a účelech zpracování, je společnost Candy Hoover ČR, s.r.o. se sídlem na adrese Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, mail: recepce@haier-europe.com.